2018-09-25

Opracowaniu Systemu dzielenia się wiedzą MPiT w ramach programu pilotażowego GOVTECH

Przedmiot dialogu technicznego

Opracowaniu Systemu dzielenia się wiedzą MPiT w ramach programu pilotażowego GOVTECH.

 

Termin

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie do 28.09.2018.

Zgłoszenia można składać:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres patrycja.jedrzejewska@mpit.gov.pl lub
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), na adres skrytki: /MPIT/SkrytkaESP

 

Uwaga

  • 27.09 zamieniono załącznik - Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.

W poprzednim pliku nastąpiła omyłka pisarska na stronie 1. 

Było: 3 000 000

Jest: 300 000

 

  • 13.11.2018 r. dodano protokół z dialogu techicznego z załącznikami.

Załączniki

  Zał_nr 1 - zgłoszenie.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_2_System dziele...echniczny.pdf 32,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Regulamin.pdf 66,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o zamiar...ego-DIN-2.pdf 287,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół dialog t...dzą MPiT.pdf 103,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 -...ch Poland.pdf 764,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2 - ...ramu MPiT.pdf 1022,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się